Sporáky na tuhé palivo , drevo a uhlie.

Kontaktujte  nás: 

Stav objednávok a sklad:    041/5166786

              Objednávky :        0945 453 795       

                                             0917/584686
                                                                                                                       0918/364633
                            

Sídlo predajne ,centrálneho skladu a servisného strediska:

Sporáky na tuhé palivo
Matice Slovenskej 3723/
Vlčince3/
01008 Žilina 

 GPS suradnice:

49° 12' 40.629763" N
18° 46' 18.6509514" E

 

Pondelok až piatok : 08: 30  do  15: 00 hod

 

Sobota , Nedeľa :               Zatvorené

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložný zdroj Sínus Pro 500w

Výrobca: Tvrdex
Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: dočasne nedostupné
229.17 bez DPH
275.00 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

 

Technické parametre

Maximálny výkon meniča UPS 300 sinus PRO: 300W

Maximálny výkon meniča UPS 500 sinus PRO: 500W

Napätie akumulátora: 12V DC

Maximálny nabíjací prúd akumulátora: 10A

Nabíjacie napätie: 13,8V ( +/- 0,5V )

Napájacie napätie siete: 230V AC / 45 - 65 Hz

Rozsah výstupného napätia – stabilizátor: 204 – 240 V AC

Rozsah výstupného napätia – menič: 230V AC (+/- 3%) 50Hz

Prepnutia na menič pri napätí vstupu: <160V , alebo >260V

Ochrana proti preťaženiu 110%-130%: vypnutie po 30 sekundách

Ochrana proti preťažemiu 131% a viac: okamžité vypnutie

Teplota prostredia: 0 – 40°C

Vlhkosť prostredia: 10 – 90% RH, nekondenzujúca

 

POZOR! Pred použitím je potrebné prečítať návod na montáž a obsluhu.

1.1 Všeobecné bezpečnostné podmienky

Zariadenie by malo byť namontované v priestore chránenom pred atmosférickými vplyvmi.

Zariadenie je určené na prevádzku a montáž vo vnútornom priestore.

Zariadenie je prispôsobené k pripojeniu do systému z uzemnením PE.

Neotvárať zariadenie počas prevádzky.

Chrániť zariadenie pred vniknutím akýchkoľvek cudzích predmetov a kvapalín.

Neupchávať ventilačné otvory

Zariadenie musí byť pripojené na sieť z uzemňovacím obvodom.

Zariadenie môže mať rušivý vplyv na rádio-televízne zariadenia ktoré sú umiestnené v jeho

blízkosti.

POZOR! Elektrický prúd dodávaný meničom je rovnako nebezpečný, ako sieťové napätie.

Výrobca si vyhradzuje pravo na technické a technologické zmeny ktoré nemajú vplyv na

kvalitu výrobku.

1.2 Bezpečnosť pri práci s batériou

• Pri kontakte kyseliny z batérie s pokožkou alebo oblečením, je ho potrebné bezodkladne

umyť mydlom a čistou vodou. Ak sa kyselina dostane do očí je potrebné oči aspoň 20 minút

preplachovať čistou vodou a vyhľadať lekára.

• V tesnej blízkosti batérií nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň.

• Neklásť kovové predmety na batérie, môže dôjsť ku skratu a vzniku iskry, ktorá môže

spôsobiť požiar.

• Pri práci s batériou je potrebné odstrániť z rúk kovové predmety ako napr. prstene,

náramky, hodinky, retiazky a pod.

Kontakty batérie a pripojovacie svorky sa musia udržiavať v čistom stave.

Pozor na zámenu polarity pri pripájaní batérie k meniču. Hrozí poškodenie meniča.

2

UPS sinus PRO - užívateľ ský manuál TVRDEX, s.r.o.

2. Hlavné charakteristiky zariadenia

• Napájací sieťový kábel a káble na pripojenie batérie sú súčasťou zariadenia

• Výstupné napätie je v tvare čistej sínusoidy a to aj v režime z batérie

• Vysoká účinnosť zariadenia 92% v režime z batérie

• Možnosť pripojenia len z batérie ( bez sieťového napätia AC ) – studený štart

• Stabilizátor napätia AVR

• Signalizácia – viacriadkový displej

• Ochrana: Skratová / Preťaženie / Tepelná / RGR

Chladenie prostredníctvom ventilátora

• Použitie:

3. Princíp práce a doba prevádzky z batérie

Zariadenie UPS SINUS PRO je zariadením typu záložného zdroja a zabezpečuje zdroj

striedavého napätia v prípade výpadku siete. Počas prítomnosti sieťového napätia na vstupe

do zariadenia, je toto napätie priamo presmerované na výstup a podľa potreby stabilizované.

Tento pracovný režim sa volá sieťový. V prípade výpadku siete na vstupe, sa zariadenie

automaticky prepne do režimu napájania z batérie. Napätie z batérie je permanentne menené

prostredníctvom meniča na striedavé.

Vybitie batérie nastane vtedy, ak napätie na batérii dosiahne hodnotu okolo 11V. Ak

hodnota napätia na batérii dosiahne hodnotu približne 10,5 V nasleduje vypnutie zariadenia,

čím sa ochráni batéria pred hlbokým vybitím. Je potrebné vziať do úvahy že v tomto stave je

odoberaný minimálny prúd z batérie, a pri dlhodobom výpadku siete je potrebné fyzicky

odpojiť káble z baterky. (neodpájať menič zo siete, mimo sezóny, hrozí poškodenie

akumulátora).

Ak sa znovu objaví napätie na vstupe, zariadenie sa automaticky prepne do sieťového

režimu. Zariadenie je vybavene rýchlim procesorom a toroidným transformátorom čo

zaručuje bezproblémovú prevádzku. Inteligentné riadenie ventilátora je závislé od skutočnej

teploty zariadenia.

- čerpadlá ústredného vykurovania

- indukčné čerpadlá

- čerpadlá v krbových systémoch

- regulátory kotlov UK

- iné zariadenia napájané napätím 230VAC/50Hz do výkonu 300W

POZOR! Zariadenie sa nesmie používať pre špeciálne zariadenia akými sú napríklad

medicínske prístroje.

Doba prevádzky meniča z batérie závisí od spotreby zálohovaného spotrebiča v reálnom

čase a od kapacity použitej batérie. Odporúčaná kapacita batérie je 12 – 200Ah.

Orientačná doba zálohovania ( T ) sa dá približne vypočítať podľa vzťahu:

T = 10C/P kde T – doba zálohovania v hodinách, C – kapacita batérie v Ah, P –

príkon spotrebiča vo Watoch

2 Montáž zariadenia

• Zriadenie by malo byť namontované vo zvislej polohe, ďalej od zdrojov tepla a slnečného

žiarenia, vlhkosti, vody a výbušných látok.

• Za účelom zabezpečenia dobrej ventilácie je potrebne ponechať priestor asi 10 cm pre

vstupom a výstupom ventilátora

• Pred zapnutím zariadenia sa uistite či napätie a frekvencia sú správne pre dané

zariadenia

• Pre zabezpečenie správneho chodu zariadenia musí byť zariadenie uzemnené

• Hlavný vypínač prepnúť do polohy 0 (OFF).

• Pri výbere miesta montáže je potrebné dbať na to, aby bolo zabezpečené voľné prúdenie

vzduchu.

6.3 Uvedenie do prevádzky

• Zapojiť napájací kábel AC 3x0.75mm2 do elektroenergetickej siete z parametrami

230VAC/50Hz.

• Zapojiť káble batérie 2x6mm2 do batérie s napätím ktoré zodpovedá danému typu

meniča.

• Pripojiť odberné zariadenia do výstupnej zásuvky AC zariadenia.

• Zapnúť hlavný vypínač do polohy 1 (ON).

• Skontrolovať správnosť funkcie zariadenia a displej

POZOR! Nepoužívať nenabíjacie batérie. Autobatérie nie sú celkom vhodné pre

zálohovacie zariadenia, nakoľko sú stavané na iné prevádzkové podmienky (štartovacie).